ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Revize sulfidické mineralizace z alpských žil od Markovic u Čáslavi (kutnohorské krystalinikum): minerální asociace a chemické složení

Sulphidic mineralization from Alpine-type veins from Markovice near Čáslav (Kutná Hora Crystalline Complex) revisited: mineral assemblage and chemical composition


Klíčová slova

Abstrakt

A revision of accessoric sulphidic mineralization of Alpine-type veins from the amphibolite quarry at Markovice (Kutná Hora Crystalline Complex) led to finding of the following five sulphides: marcasite, pentlandite, siegenite, millerite and cobaltite, and, in addition, one selenide mineral - naumannite. Moreover the presence of most formerly described sulphides (sphalerite, pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite) and clausthalite was confirmed. The ore assemblages hosted by vein samples rich in mafic silicates (pyroxene, amphibole) appear to be mineralogically more variable in terms of number of ore phases than those within samples composed mainly of quartz, feldspars, and/or calcite. The same trend is observed also in terms of amount of isomorphic admixtures in sulphides. These findings are probably related to different temperature of parent fluids giving rise to various samples. The studied ore mineralization displays a specific geochemical signature (rich in Cu, Ni, Co, Se), which might be associated with leaching of at least a part of ore elements from (meta)ultrabasic rocks. The observed wide variability in both mineral composition of individual samples as well as chemical composition of individual mineral phases suggests significant changes of physico-chemical parameters of the parent fluid, namely temperature, pH, oxygen fugacity and sulphur fugacity.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 169.02KB
Fulltext (PDF) - 1.61MB

Reference

Alonso-Azcárate J, Rodas M, Bottrell SH, Raiswell R, Velasco F, Mas JR (1999) Pathways and distances of fluid flow during low-grade metamorphism: evidence from pyrite deposits of the Cameros Basin, Spain. J Metamorph Geol 17: 339-348

Anthony JW, Bideaux RA, Bladh KW, Nichols MC (1990) Handbook of mineralogy, Vol. 1, Elements, sulfides, sulfosalts. Mineral Data Publishing, Tucson

Bernard JH (1981) Minerály alpských žil a jim podobných asociací. In: Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M: Mineralogie Československa: 405-419. Academia Praha

Dolníček Z (2010) Struktury a mikrotextury opakních minerálů v odrazovém mikroskopu. Pdf soubor, 44 stran, dostupné z http://www.geology.upol.cz/upload/studijni_materialy/plne_texty_skript/2010Dolnicek_Zdenek_  Struktury_a_mikrotextury_opaknich_mineralu_v_odrazovem_mikroskopu.pdf (přístup z 18. 4. 2018)

Dolníček Z, Ulmanová J (2018) Texturně neobvyklá Cu sulfidická mineralizace a doprovodné minerály z alpské žíly od Markovic u Čáslavi. Bull Mineral Petrolog 26: 78-89

Fišera M (2000) Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice. Bull Mineral petrol odd Nár muz (Praha) 8: 23-40

Frost BR (1985) On the stability of sulfides, oxides, and native metals in serpentinite. J Petrol 26: 31-63

Hak J, Trdlička Z, Litomiský J (1964) Chemismus sfaleritu z rejského pásma u Kutné Hory. Sbor geol věd, technol geoch 4: 37-61

Kaneda H, Takenouchi S, Shoji T (1986) Stability of pentlandite in the Fe-Ni-Co-S system. Mineral Deposita 21: 169-180

Klein F, Bach W (2009) Fe-Ni-Co-O-S phase relations in peridotite-seawater interactions. J Petrol 50: 37-59

Kratochvíl J (1961) Topografická mineralogie Čech IV (L-N). Nakladatelství ČSAV. Praha

Novák F, Drábek M (1964) Rozšíření sulfidického zrudnění v širším okolí Čáslavi a Kutné Hory. Práce muz Kut Hoře 5: 18-28

Novák F, Kvaček M (1964) Geochemie sfaleritu z turkaňského pásma v kutnohorském rudním obvodu. Sbor geol věd, technol geoch 4: 7-35

Pouchou J L, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Růžička Č (1947) Lomy a nerosty čáslavského okolí. Podoubraví 15: 70-74

Simon G, Essene EJ (1996) Phase relations among selenides, sulfides, tellurides, and oxides; I. Thermodynamic properties and calculated equilibria. Econ Geol 91: 1183-1208

Sugaki A, Kitakaze A (1990) Hydrothermal synthesis of pentlandite. In: Marumo F (ed.) Dynamic processes of material transport and transformation in the Earth’s interior: 113-117. Terra scientific publishing Co. Tokyo

Thalhammer O, Stumpfl EF, Panayiotou A (1986) Postmagmatic, hydrothermal origin of sulfide and arsenide mineralizations at Limassol Forest, Cyprus. Mineral Deposita 21: 95-105

Vrána S, Janoušek V, Laciok A, Halodová P, Žák L (2016) Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na granát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum. Bull mineral petrol odd Nár Muz (Praha) 24: 224-229