ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineralogie „očkových“ opálů z Nové Vsi u Oslavan (moldanubikum, Český masív)

Mineralogy of „eye-like“ opals from Nová Ves near Oslavany (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)


Klíčová slova

Abstrakt

The locality Nová Ves near Oslavany, situated in Moldanubian zone of western Moravia, represents the only known occurrence of zonal „eye-like” (concentric) opals in Bohemian Massif. This specific type of opal is characterized by a concentric zonal texture with white core („eye“), brown massive translucent inner rim and locally also white porous outer rim. These opals occur in residual sediments in small area along the contact of serpentinized peridotite and granulite. Optical microscopy, Raman spectroscopy, X-ray powder diffraction and electron microprobe analysis of these individual zones showed that white and grey „eye“ and brown inner zone contains mainly opal-CT. Quartz and moganite are present in part in white aggregates of the „eye“ only. White outer rim of opals is composed of calcite with disseminated opal relics and this zone is younger as core and rim (calcite replaces opal). X-ray powder diffraction analysis proved presence of sepiolite admixture in brown part and accessory amount of sepiolite and chlorite in white rim. Origin of „eye-like” opals from Nová Ves is not typical product of serpentinite weathering, but it is result of multistage weathering process on the boundary between peridotite and granulite. Source of younger calcification of opals remains unknown.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 189.02KB
Fulltext (PDF) - 5.53MB

Reference

Bouček J. (1930) Nerostná naleziště v okolí Velkého Meziříčí. Výroční zpráva Reálného gymnázia ve V. Meziříčí za školní rok 1929 - 1930, 3-14.

Bouček J. (1938) Nerostná bohatství Horácka, výstava Horácko, 231-249.

Burkart, E. (1953) Moravské nerosty a jejich literatura. Mährens Minerale und ihre Literatur. Nakl. ČSAV Praha, 1-1008.

Ďuďa R., Pauliš P. (2006): Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Vyd. Kuttna, Kutná Hora, 1-92.

Dvorský F. (1895) Moravské nerosty a horniny Františkova muzea a jich žádoucí doplnění. Annales Musei Franciscae, 45-58.

Dvorský F. (1898) O předních nalezištích nerostů na západní Moravě. Annales Musei Franciscae, 91-106.

Graetsch, H. (1994) Structural characteristics of opaline and microcrystalline silica minerals. In: Reviews in Mineralogy, vol. 29, Silica - Physical behavior, geochemistry and materials applications. Mineralogical Society of America, Washington, D.C, 209-232.

Heaney P. J., Davis A. M. (1995) Observation and Origin of Self-Organized Textures in Agates. Science 269, 1562-1565.

Hrazdil V. (2001) Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava. Acta Mus. Morav., Sci. geol. 86, 75-84.

Karásek J. (1996) Opál z Nové Vsi u Oslavan. Minerál 4, 4. 243-247.

Kettner R. (1919) O genesi magnesitu u Nové Vsi jihozápadně Oslavan. Čas. Morav. zem. muzea 17-19, 169-177.

Klausal J. (1724) Curiosa natura arcana inclyti regni Bohemiae et appertinentium provinciarum Moraviae et Silesiae, Dissertationibus et quaestionibus philosophicis indigata admixtis thesibus ex universa Aristotelis Philosophia. Pragae.

Koníčková Š. (2014) Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů (moldanubikum, Český masiv). Acta Musei Moraviae, Sci. geol. 99, 2, 3-36.

Koníčková Š., Losos Z., Houzar S. (2015) Geneze zelené plazmy – specifického mikrokrystalického křemičitého produktu zvětrávání serpentinitů (moravské moldanubikum, Český masiv). Bull. mineral - petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 1, 81-91.

Kovář O., Losos Z., Houzar S., Zeman J. (2008) Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava. Acta Mus. Morav., Sci. geol. 93, 19-35.

Kučera B. (1923) Seznam nerostů moravských a jich nalezišť. Sborník klubu přírodověd. v Brně 5, 206.

Matějovská O., Minaříková D. (1992) Geologická mapa ČR 1:50 000, list 24 – 33 Moravský Krumlov. Český geologický ústav.

Medaris G., Jr., Wang H., Jelínek E., Mihaljevič M., Jakeš P. (2005) Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic. Lithos 82, 1-2, 1-23.

Mejzlík Z. (2005) Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě. - Minerál 13, 5, 366-371.

Milliken K. L., Morgan J. K. (1996) Chemical evidence for near-seafloor precipitation of calcite in serpentinites (site 897) and serpentinite breccias (site 899), Iberia abyssal plain. In: Whitmarsh R. B., Sawyer D. S., Klaus A., Masson D. G. (eds): Proceed. Ocean Drilling Program, Scientific Results 149, 553-558.

Moxon T. (2002) Agate: Study of Ageining. Eur. J. Mineral. 14, 1109-1118.

Moxon T., Carpenter M. A. (2009) Crystallite growth in nanocrystalline quartz (agate and chalcedony). Mineral. Mag 73, 551-568.

Mrázek I., Rejl L. (1991) Drahé kameny Českomoravské vrchoviny. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Západomoravské muzeum v Třebíči, 1-135.

Mrázek I., Rejl L. (2010) Drahé kameny Moravy a Slezska. Nakl. Aventinum, 1-301. Praha.

Petránek J. (2004) Gravitationally Banded („Uruquay type“) agates in Basaltic Rocks – where and when?. Bull. Geosci. 79, 4, 195-204.

Stanger G. (1985) Silicified serpentinite in the Semail nappe of Oman. Lithos 18, 13-22.

Skrbek J., Fejfarová J., Gabriel Z., Mátl V., Ševčík J., Žežulka J. (1989) Drahé a ozdobné kameny ČSR. MS, Ústř. Úst. geol. 1-100.

Urban M. (1988) Chemický a strukturní vývoj granulitu na kontaktu s peridotitem jz. od Biskoupek, Moldanubikum. Acta Univ. Carol., Geol. 2, 161-179