ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Barytová mineralizace ve svrchnokarbonských slepencích na lokalitě Pecka - Hrubá skála (podkrkonošská pánev, Česká republika)

Barite mineralization in the Upper Carboniferous conglomerates at Pecka - Hrubá skála (Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

The barite mineralization at site Hrubá skála close to Pecka village (6 km E from the town Nová Paka) was known earlier from a short discovery report. It was re-examined by geological, mineralogical, and geochemical methods. Vein mineralization is developed in a significant tectonic zone hosted by mostly coarse-grained conglomerates to sedimentary breccias of the Brusnice Member (Westphalian D to Cantabrian, Pennsylvanian) of the Kumburk Formation, which is the basal unit of the Krkonoše Piedmont Basin. Barite is present as white crystalline masses or well-developed tabular crystals up to 6 × 4 cm in size, accompanied with minor quartz. Chemically it is pure barite with Sr content less than 0.003 apfu and Ca and Fe bellow 0.001 apfu. Cell parameters are a = 8.8861(1), b = 5.4561(7), c = 7.1584(9) Å. Barite contains aqueous all-liquid (L) or rarely L+V fluid inclusions with variable liquid-vapor ratios and variable salinity (3.5 - 16.5 wt. % NaCl eq.) containing NaCl. and CaCl2. The δ34S value of barie sample is +16.9 ‰ CDT. Both fluid inclusion and sulfur isotope data are comparable to those of monomineral post-Variscan barite veins of the Bohemian Massif. Locality Hrubá skála is probably one of the best available sites to study barite mineralization in the Late Paleozoic limnic basins in the Czech Republic.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 209.46KB
Fulltext (PDF) - 1.47MB

Reference

Bodnar R. J. (1993) Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. Geochim. Cosmochim. Acta 57, 683-684.

Davis D. W., Lowenstein T. K., Spencer R. J. (1990) Melting behavior of fluid inclusions in laboratory-grow halite crystals in the system NaCl-H2O, NaCl-KCl-H2O, NaCl-MgCl2-H2O and NaCl-CaCl2-H2O. Geochim. Cosmochim. Acta 54, 591–601.

Dolníček Z., Fojt B., Prochaska W., Kučera J., Sulovský P. (2009) Origin of the Zálesí U–Ni–Co–As–Ag/Bi deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints. Miner. Deposita 44, 81–97.

Fediuk F. (1989) Strontnatý baryt v mandlích „melafyrů“ na Broumovsku. Čas. Mineral. Geol. 34, 4, 436.

Goldstein R. H., Reynolds T. J. (1994) Systematics of fluid inclusions in diagenetic minerals. 1-199, Society for Sedimentary Geology, SEPM Short Course Notes Series Vol. 31, Tulsa.

Havelka J., Havelka J. ml. (1986) Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší. Geol. Průzk. 28, 1, 22.

Chrt J. (1988) Barytové formace Českého masívu. Geol. Průzk. 30, 3, 65-68.

Chrt J., Apl J., Jurák J., Kumstát J., Slezák L., Váňa J., Zelinková Z. (1987) Závěrečná zpráva úkolu Ověřování F-Ba anomálií. MS, Geofond Praha, P 56546.

Chrt J., Jurák J. (1992) Baryt. In: Kužvart M. (ed.):Ložiska nerudních surovin ČR II, 95-120. Vyd. Univerzita Karlova & Nakladatelství a vydavatelství JP, Praha.  

Chrt J., Váňa J. (1989) Netypický výskyt barytu u Jívky. Geol. Průzk. 31, 7, 217-218.

Kratinová L. (2007) Alterace hornin boskovické brázdy - produkt fosilního hydrotermálního systému? MS, diplomová práce, PřF MU Brno.

Prouza V., Tásler R. (2001) Podkrkonošská pánev. In: Pešek J. (ed.): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky, 128-166. Vyd. Čes. geol. úst., Praha.  

Roedder E. (1984) Fluid inclusions. Rev. Mineral. 12, 1-644.

Tásler R., Havlena V., Prouza V. (1981) Nové litostratigrafické členění centrální a západní části podkrkonošské pánve. Věst. Ústř. Úst. geol. 56, 3, 129-143.

Ulrich M. R., Bodnar R. J. (1988) Systematics of stretching of fluid inclusions. II. Barite at one atmosphere confining pressure. Econ. Geol. 83, 1037-1046.

Vejnar Z. (1962) Výskyt barytu v arkóze radvanických vrstev vnitrosudetské deprese. Věst. Ústř. Úst. geol. 37, 2, 107-115.

Vytopilová H. (2009) Křemité hmoty Podkrkonoší. MS, bakalářská práce, PřF UP Olomouc.

Žák K., Čadek J., Dobeš P., Šmejkal V., Reichmann F., Vokurka K., Sandstat J. S. (1990) Vein barite mineralization of the Bohemian Massif: S, O and Sr isotopes and fluid inclusion characteristics and their genetic implications. In: Poole F. G., Dobeš P. (eds.): Proceedings of the symposium on barite and barite deposits, 35-49. Geological Survey Prague.