ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Stolzit z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)

Stolzite from Vysoká near Havlíčkův Brod (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

Rare mineral, stolzite, was found at the locality of the W mineralization Vysoká hill (587 m) near Havlíčkův Brod, Czech Republic. It forms light grey irregular crystals up to 2 mm in size and grains up to 3 mm accross at limonitized quarz gangue in association with russellite, scheelite and relics of ferberite. Stolzite is tetragonal with space group I 41/a and refined unit-cell parameters: a 5.465(2), c = 12.050(1) Å and V = 359.9(1) Å3. Its chemical composition is close to ideal formula PbWO4. Raman spectrum of stolzite agree very well with published data and tentative assignement of individual bands is given.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 210.43KB
Fulltext (PDF) - 2.68MB

Reference

Beran P. (1999) Nerosty cíno-wolframových ložisek Slavkovského lesa. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1-288.

Crane M., Frost R. L., Williams P. A., Kloprogge J. T. (2002) Raman spectroscopy of the molybdate minerals chillagite (tungsteinian wulfenite - I4), stolzite, scheelite, wolframite and wulfenite. J. Raman Spectrosc. 33, 62-66.

Dobeš P., Vondrovič L., Trubač J., Dolejš D. (2011) Cassiterite-wolframite mineralization at Jermanice in the Krkonose-Jizera pluton (Czech Republic) - mineral chemistry, fluid inclusions, and stable isotopes. European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI-XXI) Montanuniversität Leoben, Austria, 9-11 August, 2011. Abstracts, p. 62.

Frost R. L., Duong L., Weier M. (2004) Raman microscopy of selected tungstate minerals. Spectrochim. Acta A60, 1853-1859.

Griffith W. P. (1970) Raman studies on rock-forming minerals. Part II Minerals containing MoO3, MoO4 and MoO6 groups. J. Chem. Soc. A, 286-291.

Griffith W. P., Lesniak P. J. B. (1969) Raman studies on species in aqueous solutions. Part III. Vanadates, molybdates, and tungstates. J. Chem. Soc. A, 1066-1071.

Haidinger W. (1845) Zweite Klasse: Geogenide. II. Ordnung. Baryte VII. Bleibaryt. Stolzit., in Handbuch der Bestimmenden Mineralogie. Braumüller and Seidel, (Wien) 499-506.

Kloprogge J. T., Weier M. L., Duong L.V., Frost R. L. (2004) Microwave assisted synthesis of divalent metal tungstate minerals: ferberite, hübnerite, sanmartinite, scheelite and stolzite. Mater. Chem. Phys. 88, 438-443.

Kopecký S., Pauliš P. (2011) Nový výskyt wolframitu na Vysoké u Havlíčkova Brodu. Minerál 19, 3, 220-222.

Kopecký S., Pauliš P., Pour O. (2015) Zlato z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 218-220.

Moreau J. M., Galez P., Peigneux J. P., Korzhik M. V. (1996) Structural characterization of PbWO4 and related new phase Pb7W8O32-x. J. Alloys Compounds 238, 46-48.

Nakamoto K. (2009) Infrared and Raman spectra of Inorganic and Coordination compounds . Part A, 6th Edition, Wiley and Sons, Hoboken.

Obst P., Rous P. (1999) Zaniklý hornický areál s tvrzí na vrchu Vysoká u Šlapanova. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Jihlava, s. 40-48.

Pauliš P., Kopecký S. (2007) Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu. Acta rerum naturalium 3, 47-50.

Pauliš P., Kopecký S., Jebavá I. (2012) Corkit a bariofarmakosiderit-Q z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 1, 106-109.

Pauliš P., Kopecký S., Jebavá I. (2013) Nově zjištěná mineralizace na lokalitě s wolframovým zrudněním Vysoká u Havlíčkova Brodu. Minerál 21, 4, 291-295.

Pauliš P., Kopecký S., Pour O., Sejkora J., Malíková R., Civiš S. (2014) Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 275-280.

Phuruangrat A., Thongtem T., Thongtem S. (2012) Characterization of starfruit-like PbWO4 microstructural clusters synthesized by a solution route. J. Ceramic Process. Res. 13, 514-516.

Pokorný J. (1964) Závěrečná zpráva o vyhledávacím průzkumu Pb-Zn ložisek havlíčkobrodského rudního uzlu. MS, Geologický průzkum Brno, závod Jihlava. Geofond, P 016609.

Xu K., Xue J., Ding Y., Lu G. (1995) Discovery of stolzite in China and refinement of its crystal structure. Acta Geologica Sinica, 8, 111-116.