ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Eulytin z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)

Eulytine from the uranium deposit Zálesí in the Rychlebské mountains (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

Eulytine, a relatively rare Bi silicate, was found at the mine dump of the abandoned uranium deposit Zálesí in Rychlebské hory Mountains (Czech Republic). Eulytine forms there hemispherical colourless or yellowish transparent aggregates with greasy lustre with a size of 0.05 to 1 mm. Eulytine grows in cracks of weathered quartz gangue mostly in association with yellow pulverous uranium ochre, uranophane, limonite and apatite coating. The chemical composition of eulytite is close to ideal formula; it is cubic, space group I-43d with unit-cell parameter refined from X-ray powder data: a 10.311(5) Å and V 1095.1(19) Å3.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 177.46KB
Fulltext (PDF) - 1.84MB

Reference

Breithaupt A (1827) Wismuthblende eine neu bestimmte species der mineralreichs. Annalen der Physik und Chemie 9, 275-281.

Burnham Ch. W. (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst. Washington Year Book 61, 132-135.

Fojt B. (1993) Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku. Sbor. V. min. cykl. sem. (Horní Bečva), 108-109.

Fojt B., Dolníček Z., Kopa D., Sulovský P., Škoda R. (2005) Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku. Čas. Slez. Muz., Sér. A 54, 223-280.

Fojt B., Kruťa T., Skácel J. (1976) Geologické, mineralogické a ložiskové poměry Rychlebských hor v severozápadním Slezsku. Čas. Morav. Muz., Vědy přír. 61, 7-52.

Fojt B., Lefnerová V. (1973) Supergene minerals of the ore deposit Zálesí, Silesia, part I. -minerals of the copper - ore association. Scr. Univ. Purkyn. brun., Geol. 3, 35-51.

Fojt B., Škoda R. (2005) Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách. Čas. Morav. Muz., Geol. 90, 99-107.

Hloušek J. (1976) Druhotné minerály z Jáchymova. MS, Dipl. práce, PřF UK Praha.

Kruťa T. (1973) Slezské nerosty a jejich literatura. Moravské muzeum v Brně.

Liu H., Kuo C. (1997) Crystal structure of bismuth (III) silicate, Bi4(SiO4)3. Z. Krist., 212, 48.

Mrázek Z., Novák M. (1984) Sekundární minerály uranu ze Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách, severní Morava. Čas. Morav. Muz., Vědy přír. 69, 7-35.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 4, 3-76.

Pauliš P. (1994) Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku. Minerál 2, 2, 76-78.

Pauliš P., Zíma J. (1982) Sekundární minerály ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku. Čas. Slez. Muz., Sér. A 31, 129-148.

Pauliš P., Škoda R., Novák F. (2006) Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách. Čas. Morav. Muz., Vědy geol. 91, 89-95.

Plášil J. (2007) Výzkum supergenní mineralizace uranového ložiska Medvědín, Krkonoše, ČR. MS, bakalářská práce PřF UK Praha.

Plášil J., Sejkora J., Goliáš V. (2008) Vizmutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna. Opera corcont. 45, 5-11.

Plášil J., Sejkora J., Plecháček J., Jebavá I., Škácha P., Škoda R., Fejfarová K. (2011) Walpurgin z uranového ložiska Medvědín, Krkonoše (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 19, 171-181.

Segal D. J., Santoro R. P., Newham R. E. (1966) Neutron diffraction study of Bi4Si3O12. Zeit. Krist. 123, 73-76.

Sejkora J. (1992) Mineralogie oxidických fází s bismutem. MS, Dipl. práce, Přír. fakulta, Univ. Karlova, Praha.

Sejkora J. (1994) Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 2, 105-110.

Sejkora J., Makovický E., Topa D., Putz H., Zagler G., Plášil J. (2011) Litochlebite, Ag2PbBi4Se8, a new selenide mineral species from Zálesí, Czech Republic: description and crystal-structure determination. Can. Mineral. 49, 639-650.

Sejkora J., Pauliš P., Malec J. (2004) Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 174-179.

Sejkora J., Pauliš P., Škoda R. (2007) Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Minerál 15, 4, 305-328.

Sejkora J., Pauliš P., Tvrdý J. (2008) Zálesí – eine interessante Mineralfundstelle an der tschechisch-polnischen Grenze. Lapis 33, 10, 22-36.

Sejkora J., Plášil J., Litochleb J., Škácha P., Pavlíček R. (2012) Asociace selenidů s makroskopickým umangitem z opuštěného uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 187-196.

Sejkora J., Řídkošil T., Šrein V. (1993) Eulytin z Jáchymova a Smrkovce. Bull. Czech Geol. Soc., 1-2, 27-32.

Sejkora J., Řídkošil T., Šrein V. (1999) Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic. N. Jb. Mineral. Abh. 175, 2, 105-124.

Svoboda V. (1975) Předběžná zpráva o nálezu eulytinu v Horním Slavkově. Čas. Mineral. Geol. 20, 1, 101.

Šuráň J., Veselý T. (1982) Malá uranová ložiska krystalinika Českého masivu, IV. část: Oblast východních Čech a Moravy. Geol. Hydrometalurg. Uranu 6, 4, 3-50.

Šuráň J., Veselý T. (1997) Uranový průmysl v České republice – historie a současný vývoj. Uhlí, Rudy, Geol. Průzk. 4, 11, 372-376.

Topa D., Makovický E., Sejkora J., Dittrich H. (2010) The crystal structure of watkinsonite, Cu2PbBi4Se8, from the Zálesí uranium deposit, Czech Republic. Can. Mineral. 48, 1109-1118.

Tvrdý J., Plášil J. (2010) Jáchymov - Reiche Erzlagerstätte und Radonbad im böhmischen Westerzgebirge. Aufschluss 61, 277-292.