ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Revize zeolitů v alpské paragenezi z historické lokality Oslavany (Česká republika)

Revision of zeolites in Alpine paragenesis from the historical locality Oslavany (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

Zeolite mineral association from historical locality of Oslavany, situated 25 km SW from Brno (Moravia, Czech Republic), and deposited in the collection of the Moravian Museum in Brno has been studied recently. The most common zeolites are white natrolite along with red-brown stilbite-Ca in radial aggregates, up to several centimeters in size. Analcime forms very small isometric grains or crystals and occurs along with prehnite as pseudomorphs after laumontite. The most interesting mineral in the association is heulandite-K (K ≤ 1.75 apfu), a very rare end-member of heulandite series in the world known only from a few localities. Heulandite-K was found as small grains of red-brown color with a pearly luster. Mineralization is developed on the fissures of amphibolite probably from the Svratka crystalline complex in the immediate overburden of the Olešnice unit,Moravicum. The accompanying minerals include prehnite, titanite, calcite and white quartz (rare amethyst). This alpine paragenesis is characterized by a high content of Ca and was formed at temperatures below 170°C. High activity of K (heulandite-K) in the early stage and high activity of Na (analcime, natrolite) in the later stage are accompanied by overall high activity of Ca (laumontite→prehnite→stilbite-Ca) during the entire process.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 186.67KB
Fulltext (PDF) - 3.13MB

Reference

Akizuki M., Konno H. (1985) Order-disorder structure and the internal texture of stilbite. Amer. Mineral. 70, 814-821.

Alberti A. (1972) On the crystal structure of the zeolite heulandite. Tschermaks Mineral. Petrogr. Mitt. 18, 129-146.

Alberti A., Cruciani G., Dauru I. (1995) Order-disorder in natrolite group minerals. Eur. J. Mineral. 7, 501-508.

Artioli G., Smith J. V., Kvick Å. (1984) Neutron diffraction study of natrolite, Na2Al2Si3O10.2H2O, at 20 K. Acta Cryst. C40, 1658-1662.

Bernard J. H., Čech F., Dávidová Š., Dudek A., Fediuk F., Hovorka D. Kettner, R., Koděra M., Kopecký L., Němec D., Paděra K., Petránek J., Sekanina J., Staněk J., Šímová M. (1981) Mineralogie Československa. 1-645, Academia, Praha.

Buriánek D., Bubík M., Franců J., Fürychová P., Havlín A., Gilíková H., Janderková J., Konečný F., Krejčí Z., Krumlová H., Kryštofová E., Kunceová E., Müller P., Otava J., Paleček M., Pecina V., Poul I., Sedláček J., Skácelová Z., Šrámek J., Petrová P., Verner K., Večeřa J., Vít J. (2011) Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. MS, ČGS, Závěrečná zpráva 1-257.

Burkart E. (1953) Moravské nerosty a jejich literatura. Mährens Minerale und ihre Literatur. 1-1008, Nakl. ČSAV, Praha.

Burnham Ch. W. (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst. Washington Year Book 61, 132-135.

Coombs S. D., Alberti A., Artikula G., Collella C., Galli E., Grice D. J., Liebau F., Mandarino A. J., Minuto H., Nickel H. E., Passaglia E., Peacor R. D., Quartieri S., Rinaldi R., Ross M., Sheppard A. R., Tillmanns E., Vezzalini G. (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the international mineralogical association, commission on new minerals and mineral names. Can. Mineral. 35, 1571-1606.

Černý P., Povondra P. (1965) Harmotom z desilikovaných pegmatitů u Hrubšic na západní Moravě. Acta Univ. Carol., Geol. 1, 31-43.

Deer A. W., Howie A. R., Wise S. W., Zussman J. (2004) Rock-forming minerals. Framework Silicates: Silica Minerals, Feldspathoids and the Zeolites. 1-982, The Geological Society. London.

Di Renzo F., Gabelica Z. (1997) Barrerite and other zeolites from Kuiu and Kupreanof islands, Alaska. Can. Mineral. 35, 691-698.

Galli E. (1971) Refinement of the crystal structure of stilbite. Acta Cryst. B27, 833-841.

Galli E., Gottardi G., Mayer H., Preisinger A., Passaglia E. (1983) The structure of potassium-exchanged heulandite at 293, 373 and 593 K. Acta Cryst. B39, 189-197.

Gunter M. E., Armbruster T., Kohler T., Knowles Ch. R. (1994) Crystal structure and optical properties of Na- and Pb-exchanged heulandite-group minerals. Amer. Mineral. 79, 675-682.

Hesse K.-F. (1983) Refinement of a partially disorderedd natrolite, Na2Al2Si3O10 . 2H2O. Zeit. Kristall. 163, 69-74.

Howell D. A., Johnson G. K., Tasker I. R., O´Hare P. A. G., Wise W. S. (1990) Thermodynamic properties of the zeolite stilbite. Zeolites. 10, 6, 525-531.

Hrazdil V. (2001) Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 86, 75-84.

Hruschka W. (1826) Die Schlucht von Tempelstein. Mitth. d. m. schl. Gesell., Nr 43.

Jaroš J. (1992) The nappe structure in the Svratka Dome. In: Kukal Z. (ed.): Proceed. of the 1st Inter. Conf. on the Bohemian massif, 1988, 137-140, Czech geological survey, Praha.

Karásek J. (1996) Natrolit a prehnit z Mohelna. Minerál. 4, 2, 115-116.

Kruťa T. (1966) Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. 1-379, Moravské museum, Brno.

Kučera B. (1926) Doplňky k seznamu nerostů a nalezišť moravských za rok 1924 a 1925. Čas. Morav. zem. Mus. 24, 184-196.

Kučera B., Novotná B. (1927) Nová naleziště zeolithů na Moravě. Čas. Morav. zem. Mus. 25, 214-227.

Larsen A. O., Nordrum F. S., Döbelin N., Armbruster T., Petersen O. V., Erambert M. (2005) Heulandite-Ba, a new zeolite species from Norway. Eur. J. Mineral. 17, 143-153.

Mazzi F., Galli E. (1978) Is each analcime different? Amer. Mineral. 63, 448-460.

Ogihara S., Iijima A. (1990) Exceptionally K-rich clinoptilolite-heulandite group zeolites from three offshore boreholes off northern Japan. Eur. J. Mineral. 2, 819-826.

Ondruš P. (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede.

Passaglia E. (1969) Le zeoliti di Albero Bassi (Vicenza). Per. Min. 38, 237-243.

Pauliš P., Heřmánek J., Jebavá I., Zahradníček L. (2011) Stilbit-Ca z amfibolitového kamenolomu Markovice u Čáslavi (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 19, 52-55.

Pešek J. (2004) Late Paleozoic limnic basins and coal deposits of the Czech Republic. Folia Mus. Rer. natur. Bohem. occid., geologica, 188 s.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP“ (ϕ – ρ – Z) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.), 104–106. San Francisco Press, San Francisco.

Slaughter M. (1970) Crystal structure of stilbite. Amer. Mineral. 55, 387-397.

Suess E. F. (1905) Geologische Spezialkarte Trebitsch und Kromau, Zone 9, Col. XIV, 1:75000. K. k. Geologischen Reichsanstalt, Wien.

Tschernich R. W. (1992) Zeolites of the World. 1-563, Geoscience Press, Phoenix.

Yvon K., Jeitschko W., Parthé E. (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J. Appl. Cryst. 10, 73-74.