ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Minerals and finds of ore shoots on the Geister vein of the western part of the Jáchymov ore district (Czech Republic)


Volume 22, issue 2 (2014), pages 202-214

Keywords

Abstract

Jáchymov (Joachimsthal) is well known locality with more than 430 described minerals. One of the best mineralogical localities in this area is the Rovnost 1 shaft with Geister vein. This vein became famous thanks to very rich silver ore findings in 16th and 19th century, but also thanks to very diverse association of supergene minerals of uranium, copper, arsenic etc. Regarding the primary minerals, there were found historically nice pieces containing silver, argentite/acanthite, chlorargyrite, nickeline, skutterudite, rammelsbergite and others. Typical massive ore from this vein comprised of arsenides and silver minerals was called Speisse. Well known are especially supergene minerals from the old 3rd and 6th Geister level. We can mention johannite, minerals of the lindackerite group, jáchymovite, babánekite, mixite, torbernite and walpurgite.

Files

Abstract (PDF) - 177.30KB
Fulltext (PDF) - 1.98MB

References

Babánek F., Seifert A. (1893) Zur Geschichte des Bergbau- und Hüttenbetriebes von Joachimsthal in Böhmen. Berg und Hütten. Jahrb. der k. k. Berg. zu Leoben und Pribram und kön. ungar. Berg. zu Schemnitz, XLI, 63-154, Wien.

Friese F. M. R., Göbl W. (1891) Geologisch - bergmännische Karte mit Profilen von St. Joachimsthal nebst Bildern von den Erzgängen in Joachimsthal. 1-54, Wien.

Frost R. L., Sejkora J., Keeff E. C., Plášil J., Čejka J., Bahfenne S. (2010) Raman spectroscopic study of the phosphate mineral churchite-(Y), YPO4·2H2O. J. Raman Spectrosc. 41, 202–206.

Gamper J. (1876) Arsenopyritzwillinge von Joachimsthal. Verh. der k. k. geol.Reichsanst.15, 354-355, Wien.

Glückselig A. M. (1861) Das Vorkommen der Mineralien im Egerer Kreise Böhmens. 4-71, Karlsbad.

Hloušek J. (2011) Horský urbanistický skvost, který o návštěvníky nestojí. Přístup 27. října 2014 na adrese http://www.jachymov-joachimsthal.cz.

Kochánek L. (1976) 1000 československých rekordů. Nakl. Olympia, 20, 39, 77, Praha.

Kratochvíl F. (1960) Topografická mineralogie Čech III (I-K). Nakl. Česk. Akad. věd. 9-79. Praha.

Macourek K., Čumrda J. (1963) Zhodnocení těžební činnosti jáchymovských dolů na hydrotermálním ložisku Jáchymov. MS, archiv DIAMO, archiv Příbram - Šachta č. 14, sv. 140166.

Mrňa F. (1960) Dílčí zpráva o geochemickém výzkumu kompexního zrudění v Jáchymovské oblasti 1958-1960. MS, DIAMO, archiv Příbram - Šachta č. 14, sv. 29.

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Hloušek J., Šrein V., Vavřín I., Skála R., Sejkora J., Drábek M. (2003) Primary minerals of the Jáchymov ore district. J. Czech Geol. Soc. 48, 3-4, 19-147.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 4, 1-76.

Pittauerová D. (2002) Zvětrávání uranu na historické haldě stříbrného dolu v Jáchymově. MS, dipl. práce PřFUK, 1-44. Praha.

Plášil J., Fejfarová K., Škoda R., Škácha P., Sejkora J., Veselovský F., Hloušek J., Novák M. (2012) Babánekite, IMA 2012-007. CNMNC Newsletter No. 13, June 2012, page 814; Mineral. Mag. 76, 807-817.

Plášil J., Hloušek J., Kasatkin A. V. (2014a) Pozoruhodný výskyt metaťujamunitu a minerálů mixitové skupiny na Dušní žíle (Geister), Jáchymov (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, xxx-xxx.

Plášil J., Hloušek J., Škoda R. (2013a) Chalkonatronit, Na2Cu(CO3)2(H2O)3, ze žíly sv. Ducha, Jáchymov (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 228-233.

Plášil J., Sejkora J., Škoda R., Novák M., Kasatkin A. V., Škácha P., Veselovský F., Fejfarová K., Ondruš P. (2014b) Hloušekite, (Ni, Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2(H2O)9, a new member of the lindackerite supergroup from Jáchymov, Czech Republic. Mineral. Mag. 78, 2997-3005.

Plášil J., Škácha P., Sejkora J., Novák M., Veselovský F., Škoda R., Čejka J., Ondruš P. and Kasatkin A. (2013b) Hloušekite, IMA 2013-048. CNMNC Newsletter No. 17, October 2013, page 3001; Mineral. Mag. 77, 2997-3005.

Schrauf A. (1873) Schröckingerit, ein neues Mineral von Joachimsthal. Min. Mitt. gesammelt von Gustav Tschermak, II. Heft, VIII. Kapitol, Notizen, 137-139, Wien.

Schrauf A. (1880) Ueber Arsenate von Joachimsthal 1. Mixit, ein neues Kupferwismuthhydroarsenat. Zeit. Krist. 4, 277-285.

Sejkora J., Čejka J., Hloušek J., Novák M., Šrein V. (2004) Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic. Can. Mineral. 42, 963-972.

Sejkora J., Ondruš P., Novák M. (2010) Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2·9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite. N. Jb. Mineral. Abh. 187, 83-90.

Sternberger C. (1856) Der Bergbau zu Joachimsthal. Zeit. des mont. Vereines im Erzg. 1, 12,109-117, Joachimsthal.

Sternberger C. (1857) Die ärarischen Bergbau-Unternehmungen im böhmischen Erzgebirge. I. Joachimsthaler k.k. Bergbau. Österr. Zeitschr. für Berg und Hüttenw. 5, 5-6, 33-35, 44-47, 50-52, Wien.

Sternberger C. (1859) Entwickelung des Joachimsthaler ärarischen Bergbaues. Österr. Zeit. für Berg und Hüttenw. 7, 21, 22, 163-165, 171-175, Wien.

Veselovský F., Ondruš P., Hloušek J. (1997) History of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal). J. Czech Geol. Soc. 42, 4, 115-122.

Veselý T. (1986) Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Jáchymov. Sbor. geol. věd, Ř. Ložisk. geol., mineral. 27, 7-109.

Vogl J. F. (1853a) Der neue Silbererz-Anbruch auf dem Geistergange zu Joachimsthal am 1. Oktober 1853. J. der k. k. geol. Reichsanst. 5, 3, 630-640.

Vogl J. F. (1853b) Drei neue Mineral-Vorkommen von Joachimsthal. J. der k .k. geol. Reichsanst. 4, 2, 220-223.

Vogl J. F. (1853c) Lindackerit, eine neues Mineralspecies, und Lavendulan von Joachimsthal, nebst Bemerkungen über die Erzführung der Gänge. J. der k. k. geol. Reichsanst. 3, 552-557.

Vogl J. F. (1853d) Nickelvitriolvorkommen in Joachimsthal. Österr. Zeitschr. für Berg und Hüttenw. 1, 344.

Vogl J. F. (1854) Der neue Silbererzanbruch am Geistergange zu Joachimsthal von 1. Oktober 1853. Österr. Zeitschr. für Berg und Hüttenw. 2, 305-308.

Vogl J. F. (1856a) Ueber das Vorkommen der prismatischen Purpurblende und des Kobaltvitriols zu Joachimsthal. Zeit. des mont. Vereines im Erzg. 9, 83-84.

Vogl J. F. (1856b) Über das Vorkommen einer dem Voltzin ähnlichen Schwefelzink-Verbindung zu Joachimsthal. Zeit. des mont. Vereines im Erzg. 1, 1, 5.

Vogl J. F. (1856c) Neue Mineralvorkommen Joachimsthals (Tetradymit, Waltherit). Zeit. des mont. Vereines im Erzg. 1, 12, 119.

Vogl J. F. (1856d) Die Sekundäre Gebilde der Joachimsthaler Gruben. Österr. Zeitschr. für Berg und Hüttenw. 4, 45, 353-355.

Vogl J. F. (1856e) Die Sekundäre Gebilde der Joachimsthaler Gruben. Österr. Zeitschr. für Berg und Hüttenw. 4, 46, 361-362.

Vogl J. F. (1856f) Neues Mineralvorkommen in Joachimsthal (Paterait, Bismutit). Zeit. des mont. Vereines im Erzg. 1, 1, 15.

Vogl J. F. (1857) Neue Mineralspecies vom Geistergange in Joachimsthal. Österr. Zeitschr. für Berg und Hüttenw. 5, 17, 135.

Vrba K. (1878) Frieseit, ein dem Sternbergit ähnliches Mineral. Groth. Zeit. für Kryst. und Min., II. Band, II. Heft, Kapitola VIII.,153-157, Leipzig.

Weisbach A. (1871) Vorläufige Mittheilung. N. Jb. Mineral., Geol. Paleontolog. 1871, 869-870.

Weisbach A. (1873) Neue Uranerze von Neustädtel bei Schneeberg (Freiberger Jarbuch). N. Jb. Mineral., Geol. Paleontolog. 1873, 314-317.

Weisbach A. (1877) Mineralogische Mittheilungen. J. Berg Hüttenw. Königr. Sachsen 1877, 42-53.