ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Gilmarite, triclinic Cu3(AsO4)(OH)3, from Běloves near Náchod - the first occurrence in Czech Republic


Volume 24, issue 2 (2016), pages 230-233

Keywords

Abstract

A very rare mineral gilmarite, triclinic Cu3(AsO4)(OH)3 mineral phase dimorphous with clinoclase, was found in an old abandoned Jirásek granodiorite quarry in Běloves near Náchod, East Bohemia. This is the first occurrence of this mineral in the Czech Republic. Gilmarite occurs there as greenish blue flattened and elongated crystals forming rosettes and crystalline aggregates up to 1 mm in size in association with malachite, olivenite, cuprite and bluish green copper silicate (chrysocolla). Gilmarite is triclinic, space group P1, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 5.449(2), b 5.870(4), c 5.109(3)Å, α 115.00(3)˚, β 93.09(5)˚, γ 91.83(5)˚ and V 147.6(1) Å3. Chemical analyses of gilmarite correspond to the empirical formula (Cu)2.99[(AsO4)0.98 (PO4)0.01]∑0.99(OH)2.98 on the basis of As+P+Si+V = 1 apfu.

Files

Abstract (PDF) - 211.29KB
Fulltext (PDF) - 812.21KB

References

Baudiss J. (1974) Dolování na Náchodsku. Národohospodářská propagace Československa, řada C 11., 32-34.

Bradna J., Doubek Z. (1963) Měďnaté nerosty z Bělovsi u Náchoda. MS archiv Z. Doubka.

Černý P., Doubek Z., Veselovský F. (2003) Nerosty z Bělovsi u Náchoda – Jiráskova lomu. Minerál 11, 6, 406-418. Brno.

Doubek Z. (1996) Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda. Minerál 4, 6, 381-384. Brno.

Doubek Z. (1999) Příspěvek k poznání některých hornin a nerostů z Jiráskova lomu v Bělovsi u Náchoda. Minerál 7, 2, 123-125.

Fajst M., Holásek O. (1961) Soupis lomů ČSSR. Náchod 3856. 55, 57-59. NČSAV, Praha.

Hošek M. (1964) K výskytům Cu-zrudnění v magmatitech Podkrkonoší. Čas. Mineral. Geol. 9, 3, 261-266.

Hraše J. K. (1994) Dějiny Náchoda 1620-1740. 454 s. Náchod, rukopis z roku 1898 vydán 1994.

Janota L., Kraus S. (1938) Nerost ze skupiny domeykitové. Věda přírodní 14, 152.

Kašpar J. (1942) Kuprit z Bělovsi u Náchoda. Zprávy Geologického ústavu pro Čechy a Moravu 18, 24-27.

Kujal J. (1924-1925) Jiráskův lom v Bělovsi. Od Kladského pomezí, 2, 63-64. N. Město n. Met.

Laugier J., Bochu B. (2004) LMGP-Suite of Programs for the interpretation of X-ray experiments. ENSP/Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique, Grenoble, France.

Paděra K. (1947) Nerosty z Jiráskova lomu v Bělovsi. Národohospodářská propagace Československa, řada C, 11, 34-34.

Paděra K. (1951) Revise nerostů ze skupiny domeykitu a algodonitu. Rozpr. Čes. Akad. Věd. Umění, Tř. II, 61, 4, 1-22. Praha.

Paděra K. (1953) Arsenopyrit, obsahující kobalt, z Bělovsi u Náchoda. Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, Tř. mat.-přírodověd. 12, 1-8. Praha.

Petrascheck W. (1903) Die Mineralquellen der Gegend von Náchod und Cudowa. Jb. Geol. Reichsanstalt 459-472.

Petrascheck W. (1909) Über permische Kupfererze Nordostböhmens. Verhdl. K. K. geol. Reichsanstalt 185. Wien.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). 104-106, San Francisco Press, San Francisco.

Rosický V. (1905) O rudonosných břidlách českého severovýchodu. Živa 15, 157-158.

Rosický V. (1906) Úvahy o vzniku měďnatých rud českého Podkrkonoší. Rozpr. Čs. Akad. Vědy Slovesn. Umění, tř. mat.-přír. 15, 37, 1-60. Praha.

Sarp H., Černý R. (1999) Gilmarite, Cu3(AsO4)(OH)3, a new mineral: its description and crystal structure. Eur. J. Mineral. 11, 549-555.

Slánský E. (1961) Mineralogický posudek z lokality Běloves u Náchoda. MS, archiv Geofond Praha.

Tuček K. (1943) Erythrin z Bělovsi u Náchoda. Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II, 53, 11, 1-5.

Vejlupek M. 1990: Geologická mapa ČR, 1 : 50 000, list 04-33 Náchod, ÚÚG, Praha.