ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Pyrostilpnite from the Stará Vožice - Ratibořské Hory deposit (Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.069

Keywords

Abstract

A rare silver mineral pyrostilpnite, monoclinic Ag3SbS3, was found on two museum specimens from the historical Ag-Pb-Zn ore deposit Ratibořské Hory-Stará Vožice near Tábor (southern Bohemia, Czech Republic). These samples come from the mineralogical collection of the National Museum in Prague. Pyrostilpnite forms tabular crystals or groups of small striated sharp crystals of red-orange to orange color up to 2.1 mm in size. Pyrostilpnite occurs in close association with pyrargyrite and dolomite. Pyrostilpnite is monoclinic, space group P21/c with the following unit-cell parameters refined from the PXRD studies: a 6.857(5) Å, b 15.851(6) Å, c 6.236(7) Å, β 117.2(5)° and V 603.1(8) Å3. Its empirical formula on the base of 7 apfu is Ag2.99Sb1.01S2.99.

Files

Abstract (PDF) - 186.03KB
Fulltext (PDF) - 1.18MB

References

Kašpar P, Řídkošil T, Šrein V (1983) Minerogeneze žíly T1 z Třebska u Příbrami. Acta Univ Carol Geol 1-2: 61-96

Kašpar P, Řídkošil T, Šrein V (1985) Silver-rich minerals from Třebsko near Příbram, Central Bohemia, Czechoslovakia. N Jb Miner Mh 1: 19-28

Klvaňa (1886) Nerosty království Českého. Uherské Hradiště: 1-201(heslo: Příbram)

Kutoglu A (1968) Die Struktur des Pyrostilpnits (Feuerblende) Ag3SbS3. N Jb Miner, Monatsh: 145-160

Laugier J, Bochu B (2004) LMGP-suite of programs for the interpretation of X-ray experiments. ENSP/Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique, Grenoble, France

Mrázek Z, Zeman M (1981) Pyrostilpnit z Kutné Hory. Čas Mineral Geol 26: 432

Pažout R. (2005) Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru. Minerál 13(1): 3-13

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Sejkora J, Litochleb J, Knížek F, Škácha P (2007) Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 14-15: 107-113

Škácha P, Kolitsch U, Sejkora J (2018) Miargyrit v asociaci s pyrostilpnitem z březohorského ložiska, Příbram (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 26(2): 247-249

Škácha P, Plášil J (2002) Minerály březohorského rudního revíru. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 10: 43-77

Škácha P, Plášil J, Horák V (2019) Jáchymov, mineralogická perla Krušnohoří. Academia: 1-688

Šrein V, Řídkošil T (1981) Genetické postavení xantokonu a pyrostilpnitu na některých lokalitách Českého masívu. In sborn: I. cyklický mineralogický seminář: 14-15, DT ČSVTS, Ústí nad Labem

Vepřek J (1948) Nové nálezy minerálů na Kutnohorsku. Výroční zpráva reálného gymnasia v Kutné Hoře 1947-1948: 1-7

Vrtiška L, Malíková R, Dolníček Z (2019a) Parasymplesit z haldy dolu Marie u Staré Vožice (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27(2): 324-330

Vrtiška L, Malíková R, Dolníček Z, Sejkora J (2019b) Pyromorfit, kintoreit a cerusit z historického Ag-Pb-Zn ložiska Ratibořské Hory (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27(2): 394-410