ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Selected supergene uranium minerals from the Tachov ore area (Czech Republic)


Volume 22, issue 1 (2014), pages 123-130

Keywords

Abstract

The occurence of three uranyl minerals (uranophane-beta, metauranocircite, metatorbernite) was found at the Tachov ore area (western Bohemia, Czech Republic). Uranophane-beta was determined at abandoned uranium deposit Vítkov II. It forms dark to orange yellow crystalline aggregates up to 1 × 3 cm in size and rare idiomorphic prismatic crystals up to 3 mm in length. It is monoclinic, space group P 21/a, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 13.960(1), b 15.468(1), c 6.6318(8) Å, β 91.41o and V 1431.6(2) Å3. Chemical analyses of uranophane-beta correspond to the empirical formula (Ca1.00Co0.01Ni0.01)Σ1.02(UO2)2.00(SiO3OH)2.00·5H2O. Metauranocircite and metatorbernite was found at material from small open pit at Ostrov near Tachov. Metauranocircite forms yellow crystalline coatings up to 2 × 3 cm in size on quartz gangue or older metatorbernite composed by tabular crystals up to 2 mm in size. It is monoclinic, space group P 21/a, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 9.783(2), b 9.885(2), c 16.878(2) Å, γ 89.93o and V 1632.3(4) Å3. Chemical analyses of metatorbernite correspond to the empirical formula (Ba1.04Ca0.02Co0.01Ni0.01)Σ1.08(UO2)2.04[(PO4)1.99(AsO4)0.01]Σ2.00·6H2O. Metatorbernite occurs as green crystalline coatings up to 2 × 2 cm in size on quartz gangue composed by tabular crystals up to 3 mm in size. It is tetragonal, space group P 4/n, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 6.9702(9), c 17.329(2) Å and V 841.8(2) Å3. Chemical analyses of metatorbernite correspond to the empirical formula (Cu0.77Co0.01)Σ0.78(UO2)2.03[(PO4)1.84(AsO4)0.16]Σ2.00·8H2O. The origin of studied mineral association is interpreted as product of in-situ supergene alteration of primary uranium mineralization in environment under of present surface.

Files

Abstract (PDF) - 206.20KB
Fulltext (PDF) - 4.79MB

References

Arapov J. A. a kolektiv (1984) Československá ložiska uranu. SNTL Praha a ČSUP Příbram.

Barinova A. V., Rastsvetaeva R. K., Sidorenko G. A., Verin I. A. (2003) Crystal structure of β-uranophane from the Transbaikal region and its relation to the structure of the α modification. Crystallogr. Rep. 48, 12-15.

Burnham Ch. W. (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst. Washington Year Book 61, 132-135.

Habásko J. (1977) Prognózní ocenění ČSSR na uran, I. etapa, oblast č. 11 Borský masív. MS UP Příbram.

Khosrawan-Sazedj F. (1982) The crystal structure of meta-uranocircite II, Ba(UO2)2(PO4)2.6H2O. Tschermaks Min. Petr. Mitt. 29, 193-204.

Kolektiv (2003) Rudné a uranové hornictví České republiky. Anagram, Ostrava.

Litochleb J., Novická Z., Šrein V. (1987) Brannerit z ložiska Hlinné u Tachova. In: Celoštátny mineralogický seminár: Mineralógia uránových a s nimi súvisiacich nerastných surovin, 72-85. Spišská Nová Ves.

Locock A. J., Burns, P. C. (2003) Crystal structures and synthesis of the copper - dominant members of the autunite and meta-autunite groups: torbernite, zeunerite, metatorbernite and metazeunerite. Can. Mineral. 41, 498-502.

Ondruš P. (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede.

Ondruš P., Hyršl J. (1989) New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Univ. Carol. (Praha), Geol. 521-533.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech geol. Soc. 42, 3-76.

Ordynec G. E., Komínek J., Anderson E. B., Milovanov I. A., Nikolskij A. L., Romanidis K. (1987) Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti. Geol. Hydrometalurg. Uranu, 11, 24-62.

Pauliš P., Kopecký S., Černý P. (2007) Uranové minerály České republiky a jejich naleziště. 1. a 2. část, 1-252. Martin Bartoš - Kuttna, Kutná Hora.

Plášil J., Sejkora J., Čejka J., Škácha P., Goliáš V. (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J. Geosci. 54, 15-56.

Plášil J., Sejkora J., Ondruš P., Veselovský F., Beran P., Goliáš V. (2006) Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic. J. Czech geol. Soc. 51, 149-158.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). 104-106, San Francisco Press, San Francisco.

Ross M., Evans H. T., Appleman D. E. (1964) Studies of the torbernite minerals (II): The crystal structure of meta-torbernite. Am. Mineral. 49, 1603-1621.

Sejkora J., Čejka J., Šrein V. (2007) Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Mědenec (Krušné hory Mountains), Czech Republic. J. Geosci. 52, 119-210.

Sejkora J., Ondruš P., Fikar M., Veselovský F., Mach Z., Gabašová A., Škoda R., Beran P. (2006) Supergene minerals at he Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. J. Czech geol. Soc. 51, 57-101.

Sejkora J., Veselovský F., Šrein V. (1994) The supergene mineralization of uranium occurrence Rýžoviště near Harrachov (Krkonoše Mts., Czech Republic). Acta Mus. Nat. Pragae, ser. B (Historia Nat.) 50, 55-91.

Stergiou A. C., Rentzeperis P. J., Sklavounos S. (1993) Refinement of the crystal structure of metatorbernite. Zeit. Krist. 205, 1-7.

Viswanathan K., Harneit O. (1986) Refined crystal structure of beta-uranophane Ca(UO2)2(SiO3OH)2(H2O)5. Am. Mineral. 71, 1489-1493.

Vrtiška L., Sejkora J., Nováková H., Vašinová Galiová M. (2013) Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 2, 240-248.

Yvon K., Jeitschko W., Parthé E. (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J. Appl. Cryst. 10, 73-74.