ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Nový výskyt žilné W-mineralizace v tanvaldském granitu z Jablonce nad Nisou - mineralogie, chemické složení fází a fluidní inkluze

New occurrence of vein W-mineralization in Tanvald granite from Jablonec nad Nisou - mineralogy, chemical composition of minerals and fluid inclusions


Klíčová slova

Abstrakt

A new locality of vein tungsten mineralization has been discovered in Jablonec nad Nisou, northern Bohemia (Czech Republic). It’s the first occurrence of this type of mineralization to be hosted directly in the Tanvald granite. The W-mineralization is formed mainly by tabular black wolframite, whose chemical composition corresponds to ferberite with 0.17 - 0.37 apfu Mn and ≤0.019 apfu Mg, Nb, Ta, and Mo. Wolframite is partly replaced by scheelite, which is sometimes enriched in Mo (up to 0.35 apfu). Powellite rich in scheelite component (0.42 apfu W), hematite, cassiterite and secondary W-rich (up to 15.3 wt. % WO3) Fe-Mn oxy-hydroxides are accessories. The gangue is formed by massive quartz. Quartz-hosted primary fluid inclusions contain low-salinity (0 - 4.6 wt. % NaCl eq.) H2O-CO2-N2-CH4 homogeneously trapped fluids with homogenization temperatures of 240 - 390 °C. Secondary fluid inclusions contain low-salinity fluids (up to 6.7 wt. % NaCl eq.) with Th = 105 - 218 °C and high-salinity (16.2 - 26.4 wt. % NaCl eq.) H2O-NaCl-CaCl2 fluids with Th = 57 - 123 °C, the latter resembling post-Variscan brines described from many other localities in the Bohemian Massif.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 189.61KB
Fulltext (PDF) - 2.87MB

Reference

Abraham M, Dudek A, Fediuk F (2000) The Czech part of the Krkonoše-Jizera pluton in the light of regional heavy mineral prospecting. Věst čes geol úst 75 (1): 17-22

Bernard JH (1981) Minerály rudonosných hydrotermálních procesů - Český masív. In: Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M (eds.) Mineralogie Československa: 186-343. Academia Praha

Bodnar RJ (1993) Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. Geochim Cosmochim Acta 57: 683-684

Burke EAJ (2001) Raman microspectrometry of fluid inclusions. Lithos 55: 139-158

Diamond LW (1992) Stability of CO2 clathrate hydrate + CO2 liquid + CO2 vapour + aqueous KCl-NaCl solutions: Experimental determination and application to salinity estimates of fluid inclusions. Geochim Cosmochim Acta 56: 273-280

Dobeš P, Klomínský J, Táborský Z (2006) Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách. Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006: 11-12. Přírodovědecká fakulta Palackého univ., Olomouc

Dobeš P, Vondrovič L, Trubač J, Dolejš D (2011) Cassiterite-wolframite mineralization at Jermanice in the Krkonose-Jizera pluton (Czech Republic) - mineral chemistry, fluid inclusions, and stable isotopes. European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI-XXI): 62. Montanuniversität Leoben

Dolníček Z, Fojt B, Prochaska W, Kučera J, Sulovský P (2009) Origin of the Zálesí U-Ni-Co-As/Bi deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints. Miner Deposita 44: 81-97

Dolníček Z, René M (2012) Doklad aktivity nízkoteplotních Ca-Na-Cl solanek ve feldspatitizovaných granitech živcového ložiska Krásno (masiv Krudum). Geol výzk Mor Slez 19 (1-2): 137-140

Dolníček Z, René M, Prochaska W, Kovář M (2012) Fluid evolution of the Hub stock, Horní Slavkov-Krásno Sn-W ore district, Bohemian Massif, Czech Republic. Miner Deposita 47: 821-833

Fediuková E, Klomínský J, Schovánek P (2008) Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu. Zpr Geol Výzk v roce 2007: 156-159

Honsa V (1967) Zpráva o nálezu wolframitu v Jizerských horách. Čas Nár Muz, Odd přírodověd 136 (2): 80

Chaloupský J, Červenka J, Jetel J, Králík F, Líbalová J, Píchová E, Pokorný J, Pošmourný K, Sekyra J, Shrbený O, Šalanský K, Šrámek J, Václ J (1989) Geologie Krkonoš a Jizerských hor. ČGÚ Praha

Chrt J, Šponar P, Tenčík I (1982) Perspektiva ověření wolframových rud v Českém masívu. Geol průzk 24 (2): 33-37

Jarchovský T, Fediuk F, Klomínský J, Schovánek P (2010) Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu. Zpr geol Výzk v roce 2009: 219-222

Johan Z, Strnad  L, Johan V (2012) Evolution  of  the Cínovec (Zinnwald) Granite  Cupola, Czech Republic: composition of feldspars and micas, a clue to the origin of W, Sn mineralization. Canad Mineral 50: 1131-1148

Karwowski Ł (1973) Greisens in the Mlądz-Kamień-Pobiedna region in the Jizera Mts. Acta Geol Pol 23: 325-340

Karwowski Ł (1977) Geochemical conditions of greisenization in the Jizera Mts. (Dolny Śląsk). Archiw Mineral 33: 85-146

Klomínský J, Táborský Z (2003) Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách. Zpr Geol Výzk v roce 2002: 169-170

Klomínský J, Fediuk F, Veselovský F, Schovánek P, Jarchovský T, Táborský Z (2004) Topaz-křemenný kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace. Zpr Geol Výzk v roce 2003: 112-114

Klomínský J, Schovánek P, Jarchovský T, Sulovský P, Toužimský M (2007) Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou. Zpr Geol Výzk v roce 2006: 24-29

Klomínský J, Fediuk F, Schovánek P, Jarchovský T (2009) Tanvaldský masiv - relikt magmatického tělesa v krkonošsko-jizerském kompozitním masivu. Zpr Geol Výzk v roce 2009: 158-161

Kozłowski A, Karwowski Ł, Olszyński W (1975) Tungsten-tin-molybdenum mineralization in the Karkonosze massif. Acta Geol Pol 25 (3): 415-430

Kozłowski A, Ilnicki S, Matyszczak W, Marcinowska A (2016) Magmatic and post-magmatic phenomena in the Karkonosze granite and its metamorphic envelope (West Sudetes, SW Poland). Acta Geol Pol 66 (3): 451-471

Kozłowski A, Matyszczak W (2018) Oxygenic bismuth minerals in the NE part of the Karkonosze pluton (West Sudetes, SW Poland). Acta Geol Polon 68 (4): 537-554

Kříbek B, Žák K, Dobeš P, Leichmann, J, Pudilová M, René M, Scharm B, Scharmová M, Hájek A, Holeczy D, Hein UF, Lehmann B (2009) The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): Shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Miner Deposita 44: 99-128

Mochnacka K, Oberc-Dziedzic T, Mayer W, Pieczka A (2015) Ore mineralization related to geological evolution of the Karkonosze-Izera Massif (the Sudetes, Poland) - towards a model. Ore Geol Rev 64: 215-238

Novák F, Vavřín I (1972) Scheelit a Bi-minerály z náplavů Malé Jizerské louky. Sbor Nár Muz 28: 15-22

Ondruš P, Veselovský F, Gabašová A, Drábek M, Dobeš P, Malý K, Hloušek J, Sejkora J (2003) Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district. J Czech Geol Soc 48 (3-4): 157-192

Pašava J, Veselovský F, Drábek M, Svojtka M, Pour O, Klomínský J, Škoda R, Ďurišová J, Ackerman L, Halodová P, Haluzová E (2015) Molybdenite-tungstenite association in the tungsten-bearing topaz greisen at Vítkov (Krkonoše-Jizera Crystalline Complex, Bohemian Massif): Indication of changes in physico-chemical conditions in mineralizing system. J Geosci 60: 149-161

Pouchou J, Pichoir F (1985) „PAP“ (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press. San Francisco

Sidorinová T, Dobeš P (2015) Wolframitová mineralizace z greisenu v krkonošsko-jizerském krystaliniku u Vítkova v Jizerských horách. Zpr Geol Výzk v roce 2014: 179-183

Spencer RJ, Møller N, Weare JH (1990) The prediction of mineral solubilities in natural waters: a chemical equilibrium model for the Na-K-Ca-Mg-Cl-SO4-H2O system at temperatures below 25 °C. Geochim Cosmochim Acta 54: 575-590

Žák J, Klomínský J (2007) Magmatic structures in the Krkonoše-Jizera Plutonic Complex: evidence for localized multiphase flow and small-scale thermal-mechanical instabilities in a granitic magma chamber. J Volcanol Geotherm Res 164: 254-267

Žák J, Verner K, Sláma J, Kachlík V, Chlupáčová M (2013) Multistage magma emplacement and progressive strain accumulation in the shallow-level Krkonoše-Jizera plutonic complex, Bohemian Massif. Tectonics 32: 1493-1512